• Seoul/Gyeonggi-do/Incheon Gangwon-do Chungcheongbuk-do Chungcheongnam-do Jeollabuk-do Jeollanam-do Gyeongsangbuk-do Gyeongsangbuk-do Gyeongsangnam-do Jeju-do
 • Jeollanam-do
 • Gwangju
 • 30/20%
 • Yeosu
 • 30/70%
 • Wando
 • 60/86%
 • Haenam
 • 60/30%
 • Jangheung
 • 60/80%
 • Goheung
 • 60/100%
 • Suncheon
 • 30/71%
 • Heuksando
 • 30/20%
 • Yeonggwang
 • 30/20%
 • Jindo
 • 60/30%
 • Korea > Jeollanam-do